Activitats formatives de l'SBD

Significa que el programa està disponible.
Significa que la inscripció està disponible, o que ho estarà properament en cas de no enllaçar a cap arxiu.

primer quadrimestre
insc. prog. codi nom inici formador modalitat lloc estat

segon quadrimestre
insc. prog. codi nom inici formador modalitat lloc estat